Skip links

WBC (lökosit, akyuvar) düşüklüğü

kan hücrelerinin sayısının azalmasına “lökopeni” denir. Yetişkin bir kişinin kan dolaşımında milimetreküpte 4000’den az akyuvar bulunması durumunda WBC düşüklüğünden söz edilebilir.

Kan dolaşımında bulunan ve beyaz kan hücreleri veya tıbbi adıyla lökosit adı verilen kan hücrelerinin sayısının azalmasına “lökopeni” denir. Yetişkin bir kişinin kan dolaşımında milimetreküpte 4000’den az akyuvar bulunması durumunda WBC düşüklüğünden söz edilebilir. Kemik iliğinde üretilen akyuvarlar, bağışıklık sisteminin önemli bir parçasıdır. Bakteri, virüs ve diğer mikroplarla savaşan WBC sayısı azaldığında, bu mikropların neden olduğu enfeksiyonlara duyarlı hale gelen insan vücudu, hastalıklarla savaşmada zorlanır.

WBC sayısı neden azalır?

Akyuvarların sayısal azalması genellikle kemik iliğindeki problemlere bağlı olarak üretiminin azalması nedeniyle karşımıza çıkar. Bunun yanında, vücudun kendi akyuvarlarını yabancı kabul ettiği bazı hastalıklar, kemoterapi başta olmak üzere çeşitli ilaçlar da lökositleri parçalayarak sayılarının azalmasına yol açabilir.    

WBC sayısını azaltan sebepler nelerdir ?

 • Kemik iliğinin üretimini geçici olarak bozan virüslerin neden olduğu enfeksiyonlar,
 • Kemik iliğinin fonksiyon görmesini doğuştan engelleyen bozukluklar,
 • Kemik iliğine zarar veren kanser gibi hastalıklar,
 • Kemik iliğine ve kemik iliği hücrelerini ortadan kaldıran otoimmün hastalıklar,
 • Akyuvarların daha hızlı parçalanmasına yol açan şiddetli enfeksiyonlar,
 • Kemik iliği veya akyuvarlara zarar veren ilaçlar.

WBC sayısını azaltan hastalıklar nelerdir ?

Aplastik anemi: Kemik iliği yetersiz kan hücresi üretir. Buna akyuvarların yanında diğer kan hücreleri de dahildir.
İlaçlar: Kemoterapi için kullanılan ilaçların yanında, çeşitli antibiyotikler, idrar söktürücü ilaçlar, bazı tiroid ilaçları, antihistaminikler WBC sayısını azaltır.

 • Kemik iliği aktivitesini bozan virüslerin sebep olduğu hastalıklar,
 • Parazitlerin sebep olduğu hastalıklar,
 • Enfeksiyon hastalıkları,
 • Karaciğer hastalıkları,
 • Vitamin eksiklikleri,
 • Hipersplenizm,
 • Radyasyon tedavisi,
 • Beslenme yetersizliği,
 • Romatoid artrit,
 • Sistemik Lupus Eritematozus (SLE),
 • Radyasyona maruz kalma.

Leave a comment

AnaSayfa
Tel
Harita