Skip links

Fizik Terapi ve Rehabilitasyon

FİZİK TERAPİ ve REHABİLİTASYON KONSEPTİMİZ

Saraçoğlu Sağlıklı Yaşam Merkezi’ne gelen danışanlar yüksek çoğunluğu aylar ve yıllarca şikayetleri devam eden ve yapılan tüm terapilere rağmen iyileşemeyen, terapi sonrası şikayetleri kalıcı olarak geçmeyen danışanlardır.

Bu danışanların şikayetlerinin olduğu yer terapi edilmeye çalışılmış, fakat hastalığı yaratan ana sebebe odaklanılmadığı için iyileşememişlerdir. Kapsamlı bir değerlendirme bizim için yol haritası çizer ve iyileşme sürecinin %50’den fazlasını oluşturur.

Saraçoğlu Sağlıklı Yaşam Merkezi’ne başvuranların değerlendirme  ve iyileşme sürecinde bütüncül bir yaklaşımla biyopsikososyal model uygulanır.

Çoğu kez danışanların ana sebebi, şikayetlerinden uzak yerlerde bulunur. Şikayetlerinin ana sebebi bulunup, fizyoterapi bu sebebe yönelik yapılmadığı takdirde, fizyoterapi çeşidi ve süresi fark etmeksizin danışanı kalıcı terapi etmek mümkün olmayacaktır. Bu nedenle bu danışanların önce detaylı bir şekilde anamnezi alınırak, detaylı değerlendirmeleri yapılır.

Beraberinde kişiye uygun çeşitli değerlendirme yöntemleri ile şikayetin altında yatan sebep belirlenerek, doğru olan iyileşme seçenekleri belirlenir. Fizyoterapi, Bütünsel bakış açısıyla danışanın değerlendirilmesi ve tanısı tamamlanır. Rehabilitasyon programında belirlenen çeşitli fizyoterapi, bütünsel bakış açısı, biyopsikososyal bakış açısıyla bütüncül bir yaklaşımla, şikayeti yaratan nedenler ortadan kaldırılarak, daha kısa sürede ve kalıcı bir terapi sonucu sağlanır.

FİZİK TERAPİ ve REHABİLİTASYON NELERİ KAPSIYOR?

• Koruyucu rehabilitasyon
• Boyun sırt ve bel ağrıları
• Boyun ve bel fıtıkları
• Diz , kalça, omuz ağrıları
• Ankilozan spondilit,
• Fibromyalji
• Romatizmal hastalıklar
• Alt ekstremite dolaşım bozukluğu
• Pediatrik rehabilitasyon (serebralpalsi, kas hastalıkları..)
• Solunum yolu hastalıkları (koah, astım..)
• Yoğun bakım rehabilitasyonu
• Huzursuz bacak sendromu
• Migren ve diğer baş ağrıları
• Fascial paralizi (yüz felci) ,
• Trigeminal nevraji
• Kronik yorgunluk sendromu
• Hemipleji (felç) rehabilitasyonu
• Nörolojik(sinir sistemi) rehabilitasyon (Ms, gullian barre, omurga yaralanmaları…)
• Ortopedik rehabilitasyon
• Spor yaralanmaları tedavisi ve rehabilitasyonu
• Kulak çınlaması ve baş dönmeleri
• Sinir sıkışmaları (karpal tünel sendromu vb )
• Kadın sağlığı hastalıkları
• Doğum öncesi, Doğum sonrası hastalıklar

SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİMİZDE UYGULANAN YÖNTEMLER

Saraçoğlu Sağlıklı Yaşam Merkezine başvuran danışanların başlıca yakınmaları ağrı, hareket güçlüğü, fonksiyon kaybı, günlük yaşam aktivitelerinin engellenmesidir. Terapi sürecinde kısa ve uzun dönem hedefler belirlenir ve hedeflere uygun fizyoterapi, osteopati seçenekleri birlikte veya ayrı ayrı uygulanabilir.

• Manuel terapi
• Egzersiz terapisi
• Nefes terapisi
• Bütüncül bakış açısı ile terapiler ve danışmanlık hizmeti
 seçeneklerinin kişiye ve hedefe uygun olarak seçilerek rehabilitasyon programı oluşturulur.

AnaSayfa
Tel
Harita