Skip links

Fizyolover Fizyoterapi Merkezi

Saraçoğlu Sağlıklı Yaşam Merkezi, Ferda Saraçoğlu tarafından 2006 yılında, giderek artan fizyoterapi ihtiyacı, kadın sağlığı hastalıkları, hastalık için risk taşıyan veya taşımayan kişilerde koruyucu sağlık hizmetlerinden, halkı fizyoterapi kapsamında nelerin olduğunu ve hangi durumları kabullenmeden önce terapinin olduğunu, ilkesinde bütüncül terapiyi ve biyopsikososyal yaklaşımı savunarak uygulamayı ve bilinçlendirmeyi amacıyla kurulmuştur. Hayatlarına dokunduğumuz yüzlerce hastadan elde ettiğimiz çok sayıda bilimsel yayınla büyüttüğümüz akademik deneyimlerimizi danışanlarımıza aktarmak önceliğimizdir.

Fizyoterapi alanında ve insan ilişkilerinde deneyimli, danışanını anlayabilen kadromuzla ülke de her bireyin önce bedenini, ruhunu ve ihtiyaçlarını tanımlayabilmesini ve bunları fark edebilmesini sağlamak önceliğimizdir.

AKTİF YAŞAMINI GERİ AL!
18

YILLIK DENEYİM

Hayatlarına dokunduğumuz yüzlerce  danışandan elde ettiğimiz rehabilitasyon deneyimimizi ve çok sayıda bilimsel yayınla büyüttüğümüz akademik deneyimlerimizi danışanlarımıza aktarabilmek.

İnsan ve ülke sevgimizi de işin içine katarak  gelenekselleştirilen problemlerin ötesinde bilim ışığında çözülebilen durumları özümsetmek. Hedefimiz öncelikle her kesimi bu konuda bilgilendirmek, var olan problemleri fizyoterapi ve bütüncül yaklaşımla aydınlatarak bireylerin yaşam kalitelerini en yüksek seviyeye getirmek. Yalnızca problem ve hastalık odaklı değil aynı zamanda koruyucu tedavi hizmetlerini topluma ve kurumlara özümseterek standartları aşarak sağlıklı  yaşam ömürlerini ve yaşam kalitelerini arttırmaya önem veriyoruz.

Akademik eğitimlerin yanı sıra ilköğretim, lise, üniversite eğitimleri, kurumsal firma eğitimleri, devlete bağlı olan belediye, valilik eğitimleri ve kişisel eğitimler gibi yediden yetmişe (7’den 70’e) herkese eğitimler vermeye devam etmektedir. Aktif bir şekilde konuk olduğumuz TV programları, dergi ve gazete röportajlarında da verdiğimiz eğitimlerden bahsetmekte ve tüm toplumumuzu bilgilendirmek için çaba sarf etmekteyiz.

En iyi iş uygulamalarının geliştirilmesine ve etkin terapi yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik biyopsikososyal   yaklaşımımız bunu başarabilmemize yardımcı olacaktır.

Kuruluşundan itibaren bilim ile aydınlanan bireyler ve üretilen bilimsel verileri araştırma,  uygulama ve toplum sağlığı yararına kullanılmasını sağlayan yapısı ile merkezimiz, hızlı ve etkili bir şekilde değişmekte ve gelişmektedir.  Merkezimizde kurulan ve geliştirilen ortopedik rehabilitasyon,  pediatrik rehabilitasyon, omurga sağlığı, kadın sağlığı alanlarına ek nefes rehabilitasyonu ve koruyucu rehabilitasyon yer almaktadır.

AnaSayfa
Tel
Harita