kalça mobilizasyon

FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON KONSEPTİMİZ

Saraçoğlu Sağlıklı Yaşam Merkezi’ne gelen hastaların yüksek çoğunluğu aylar ve yıllarca şikayetleri devam eden ve yapılan tüm terapilere rağmen iyileşemeyen, terapi sonrası şikayetleri kalıcı olarak geçmeyen hastalardır.

Bu hastaların şikayetlerinin olduğu yer tedavi edilmeye çalışılmış, fakat hastalığı yaratan ana sebebe odaklanılmadığı için iyileşememişlerdir. Kapsamlı bir değerlendirme bizim için yol haritası çizer ve iyileşme sürecinin %50’den fazlasını oluşturur.

Saraçoğlu Sağlıklı Yaşam Merkezi’ne başvuranların değerlendirme  ve iyileşme sürecinde bütüncül bir yaklaşımla biyopsikososyal model uygulanır.

Çoğu kez hastalığın ana sebebi, şikayetlerinden uzak yerlerde bulunur. Şikayetlerinin ana sebebi bulunup, fizyoterapi bu sebebe yönelik yapılmadığı takdirde, fizyoterapi çeşidi ve süresi fark etmeksizin hastayı kalıcı iyileştirmek mümkün olmayacaktır. Bu nedenle bu hastaların önce detaylı bir şekilde anamnezi alınırak, detaylı değerlendirmeleri yapılır.

Beraberinde kişiye uygun çeşitli değerlendirme yöntemleri ile hastalığın altında yatan sebep belirlenerek, doğru olan iyileşme seçenekleri belirlenir. Fizik tedavi, Osteopati bakış açısıyla hastanın değerlendirilmesi ve muayenesi tamamlanır. Rehabilitasyon programında belirlenen çeşitli fizik tedavi, osteopati, biyopsikososyal bakış açısıyla bütüncül bir yaklaşımla, hastalığı yaratan nedenler ortadan kaldırılarak, daha kısa sürede ve kalıcı bir iyileşme sağlanır.

 

FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON NELERİ KAPSIYOR?

Koruyucu rehabilitasyon
Boyun sırt ve bel ağrıları
Boyun ve bel fıtıkları
Diz , kalça, omuz ağrıları
Ankilozan spondilit,
Fibromyalji
Romatizmal hastalıklar
Alt ekstremite dolaşım bozukluğu
Pediatrik rehabilitasyon (serebralpalsi, kas hastalıkları..)
Solunum yolu hastalıkları (koah, astım..)
Yoğun bakım rehabilitasyonu
Huzursuz bacak sendromu
Migren ve diğer baş ağrıları
Fascial paralizi (yüz felci) ,
Trigeminal nevraji
Kronik yorgunluk sendromu
Hemipleji (felç) rehabilitasyonu
Nörolojik(sinir sistemi) rehabilitasyon (Ms, gullian barre, omurga yaralanmaları…)
Ortopedik rehabilitasyon
Spor yaralanmaları tedavisi ve rehabilitasyonu
Kulak çınlaması ve baş dönmeleri
Sinir sıkışmaları (karpal tünel sendromu vb )
Kadın sağlığı hastalıkları
Doğum öncesi, Doğum sonrası hastalıklar


SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİMİZDE UYGULANAN YÖNTEMLER

Saraçoğlu Sağlıklı Yaşam Merkezine başvuran hastaların başlıca yakınmaları ağrı, hareket güçlüğü, fonksiyon kaybı, günlük yaşam aktivitelerinin engellenmesidir. İyileşme sürecinde kısa ve uzun dönem hedefler belirlenir ve hedeflere uygun fizyoterapi, osteopati seçenekleri birlikte veya ayrı ayrı uygulanabilir.

Fizik tedavi
Manuel terapi
Egzersiz tedavisi
Pelvik taban tedavisi
Nefes terapisi
Osteopati
Üro-jinekolojik terapi seçeneklerinin kişiye ve hedefe uygun olarak seçilerek rehabilitasyon programı oluşturulur.

© Copyright 2021 | Tüm Hakları Saklıdır. | Web Tasarım: Mustafa Berker