FİBROMİYALJİ NEDİR?

28 Temmuz 2021
fibromiyalji-1200x675.jpg

FİBROMİYALJİ NEDİR?

Fibromiyalji sendromu (FMS), kronik yaygın kas-iskelet ağrısı ile karakterize çoklu sistemi tutan bir hastalıktır.

Ağır çalışma ve yaşam koşullarının getirmiş olduğu zorlukların yol açtığı stres ile tetiklenir, artık çağın hastalığı haline gelmiştir.

FMS’li hastalarda yaygın ağrının yanı sıra görülen yorgunluk, uyku bozukluğu, tutukluk, depresyon, anksiyete ve bilişsel problemler yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemekte, kişinin yaşamla başa çıkma yeteneğini azaltmakta ve çevresi ile olan iletişimini bozmaktadır

Bu nedenlerle, FMS günümüzde verimliliği azaltarak iş gücü kaybına ve yüksek tedavi maliyetlerine neden olan, ayrıca dikkat dağınıklığına ve motivasyon bozukluğuna yol açarak iş kalitesini düşüren önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir.

FMS’nin görülme sıklığı yaşla birlikte artmaktadır ve en sık 40-60 yaş arasında görülmektedir. Görülme sıklığı kadınlarda erkeklerden daha fazladır ve sosyoekonomik düzey düştükçe sıklıgı artmaktadır.

Fibromiyalji belirtilerinin farklı hastalıklarla karşılaştırılma olasılığı ise çok yüksektir. Doğru teşhis konulamadığında fibromiyalji şikayetleri azalsa da bir süre sonra yeniden başlama riski çok fazladır.

Fibromiyalji belirtileri çok keskin olmamakla birlikte en önemli belirtisi vücudun belli yerlerinde görülen hassasiyettir. Bunu yanı sıra fibromiyalji özellikle ağrı ve sabahları zor uyanma ile kendini belli eder.

  • Her hangi bir agrıyı normalden daha fazla algılamak
  • Ağrı yapmayan uyarıcılarıda ağrı gibi hissetmek
  • El ve ayaklarda karıncalanma hissi ve uyuşma
  • Egzersize karşı dirençsizlik
  • Kabızlık ishal ve gaz şikayetleri
  • Depresyon hali
  • Hafıza problemleri
  • Gün boyunca yorgunluk hissi
  • Dinlenmeden uyanmış olma hissi
  • Nefes almada zorlanma ve kulak çınlaması da en büyük fibromiyalji belirtilerindendir.

FİBROMİYALJİ NEDENİ:

Fibromiyaljinin nedeni çok iyi bilinmese de yapılan araştırmalar genetik faktörlerin çok önemli olduğunu gösteriyor. Buna bağlı olarak 1. derece yakınlarında fibromiyalji görülen kişilerin bu hastalığa yakalanma riski 8 kat artmaktadır. Aynı zamanda çevresel faktörler de fibromiyalji sendromuna neden olan önemli nedenlerden biri. Özellikle çocukluk çağlarında geçirilen fiziksel ve duygusal travmalar fibromiyalji için büyük risk faktörleri arasında kabul edilir.

TANI TEŞHİS:

Oldukça karmaşık bir hastalık olan fibromiyalji için multidisipliner bir tedavi uygulanır. Psikolog ve fizyoterapist dışında pek çok branştan da destek alınabilir.

Fibromiyalji teşhisi hastanın öyküsü, hastalık belirtileri ve fiziki muayene ile konur. Fibromiyalji teşhisi için üç ay şikayetlerin ve belirtilerin devam etmesi gerekir. Fibromiyalji muayenesinde hassas noktalar denilen vücudun 18 hassas noktasından yaklaşık 11’inde bu ağrılı noktaların bulunup bulunmadığı tespit edilir. Bu referans noktalarında hastanın aşırı hassas olması tanıda önemlidir. Fibromiyaljinin sadece kan tetkiklerinde ortaya çıkmasını beklememek gerekir.

Ancak örneğin kapsamli metabolik panel, tam kan sayımı, tsh, kreatin kinaz gibi kan tetkikleri ayırıcı tanı için istenebilir. Sık sık başka hastalıklarla karıştırılan fibromiyaljide, bu karışıklığı önlemek için yapılacak tetkikler büyük önem taşır.

Doğru ve erken tanıyla birlikte kısa surede tedaviye geçilmelidir. Multidisipliner bir ekip ile gerek fizyoterapist, psikolog, romatoloji uzmanı ile kişi ele alınmalıdır.

TERAPI PROG:

Biz fizyoterapistler terapi programımızı kapsamlı oluşturmalı ve buna muhakkak kişiyi dahil etmeliyiz. Kişinin terapiler dışında günlük yaşamını modifiye etmesi  çok önemlidir. Gerek beslenme, psikoloji, ve stres yönetimi gibi iç faktörler ile yasam koşullarında da düzenlemeye gitmesi gereklidir.

Yapılan çalışmalarda aerobik, güçlendirme, germe, gevşeme egzersizleri ile su içi egzersizlerin etkinlikleri araştırılmış ve egzersizin FMS tedavisinde etkili olduğu gösterilmiştir.

FMS’de egzersizin temel amaçları stresin azaltılması, bozulmuş postürün düzeltilmesi, dayanıklılığın arttırılması ve kardiyovasküler sistemin iyileştirilmesidir.

Günümüzde FMS tedavisinde düşük yoğunluklu aerobik egzersizler ve diğer tedavi yöntemleriyle kombine edilebilen egzersiz programları önerilmektedir.

Bu bilgiler ve farkındalık ile sizde harekete geçerek bir uzmana başvurun ve artık uykusuz gecelere, gün içinde sürekli yorgun olmaya ve yasamdan kısıtlanmaya veda edin.
 

WhatsApp icon

WhatsApp iletişim için tıklayınız.

 

© Copyright 2021 | Tüm Hakları Saklıdır. | Web Tasarım: Mustafa Berker