BEL AĞRISI

1 Eylül 2021
bel-agrisi-1200x500.jpg

BEL AĞRISI

Bel ağrısı, doktor ziyaretlerinin en yaygın beşinci nedenidir,

 • yaşamları boyunca insanların yaklaşık %60-80’ini etkiler. [1]
 • Bazı araştırmalar, dünyadaki yetişkinlerin %23’ünün kronik bel ağrısından muzdarip olduğunu göstermiştir. Bu popülasyon ayrıca %24 ila %80 arasında bir yıllık nüks oranı göstermiştir [1].
 • Yaşam boyu yaygınlığın bazı tahminleri, yetişkin popülasyonda %84 kadar yüksektir [1].
 • Sistematik bir gözden geçirme, bel ağrısı çeken ergenlerin yıllık oranının %11,8 ila %33 olduğunu göstermiştir [1].
 • Nüfusun %11-12’si bel ağrısı nedeniyle sakat kalmaktadır [2].

Kaynağa bağlı olarak bel ağrısının farklı tanımları vardır .

Bel ağrısı genellikle 3 alt tipe ayrılır: akut, subakut ve kronik bel ağrısı. Bu alt bölüm, sırt ağrısının süresine dayanmaktadır. Akut bel ağrısı, 6 haftadan kısa süreli bel ağrısı, 6-12 hafta arası subakut bel ağrısı ve 12 hafta veya daha uzun süreli kronik bel ağrısı epizodudur.

Üç aydan uzun süredir var olan bel ağrısı kronik olarak kabul edilir. Tüm sağlık bakım maliyetlerinin %80’inden fazlası kronik bel ağrısı oluşturmaktadır. Bel ağrısı için tedavi arayan kişilerin yaklaşık üçte biri, akut ataktan sonra bir yıl boyunca kalıcı orta derecede ağrıya sahip olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yedi milyon yetişkinin kronik bel ağrısının bir sonucu olarak aktivite kısıtlamalarına sahip olduğu tahmin edilmektedir  

Bel Ağrısında Değerlendirm 

Bel ağrısı ile başvuran bir hastada fizyoterapi değerlendirmesinde  ilk amacı, hastayı uluslararası bel ağrısı kılavuzlarında önerilen tanısal gruba  göre sınıflandırmaktır.  Bel ağrısınin kırık, kanser, enfeksiyon ve ankilozan spondilit gibi ciddi ve radikülopati, kaudal ekina sendromu gibi nörolojik problemler gibi spesifik nedenleri nadirdir ancak bu durumların taranması önemlidir.

Bel ağrısının ciddi ve spesifik nedenleri ekarte edildiğinde, bireylerin spesifik olmayan (basit veya mekanik) bel ağrısına sahip oldukları söylenir.

Basit ve mekanik nedenlerden oluşan bel ağrısı (spesifik olmayan), birinci basamak sağlık hizmetlerine başvuran hastaların %90’ından fazlasını oluşturur  ve bunlar, fizyoterapiye başvuran bel ağrısı olan bireylerin çoğunluğudur. Fizyoterapi değerlendirmesi, ağrının başlamasına katkıda bulunabilecek veya kalıcı ağrı geliştirme olasılığını artırabilecek bozuklukları belirlemeyi amaçlar. Bunlar biyolojik faktörleri (örneğin zayıflık, sertlik), psikolojik faktörleri (örneğin depresyon, hareket etme korkusu ve felaket) ve sosyal faktörleri (örneğin çalışma ortamı) içerir.

Önceki araştırmalar ve uluslararası kılavuzlar, mekanik bel ağrısının etkin yönetimi için ağrının spesifik doku kaynağını belirlemenin mümkün veya gerekli olmadığını ileri sürmektedir . Bu nedenle tanısal görüntülemenin özellikle ilk ayda kullanılması önerilmez. Teşhis yönetimi yalnızca bel ağrısı önerilen protokollere yanıt vermiyorsa ve durumun yönetiminin değiştirilmesi gerekiyorsa veya daha ciddi bir patolojiden şüpheleniliyorsa kullanılmalıdır.

Son çalişmalar, egzersiz ve manuel terapiyi içeren fizyoterapi müdahalelerini tavsiye etmekte ve farmakolojik olmayan yönetimi önermektedir.

Bel Ağrısının Önlenmesi

Günlük yaşamda kısıtlanma, işe gitmeme ve daha sonraki ağrı ataklarının ortaya çıkması gibi bel ağrısının sonuçlarını önlemek için fiziksel egzersiz önerilir. Fiziksel egzersiz, düzenli aerobik eğitimi ile birlikte özellikle sırt kaslarının ve gövde kaslarının eğitiminde faydalıdır.

Tek başına veya biyomekanik modele dayalı eğitim ve bilginin önleme ve iyileştirmede sadece küçük bir etkisi vardır. Biyopsikososyal modele dayalı bir tedavi ortamında diğer müdahalelerle birlikte eğitim ve bilgi daha iyi bir etkiye sahiptir. Biyopsikososyal modele dayalı bilgiler, bel ağrısına ve bel ağrısının neden olduğu iş kaybını azaltmaya yönelik problemlere odaklanır. Bireyi sadece mekanik ve biyolojik olarak ele almanin yanı sıra bir varlık olarak ele alarak yaklaşır.

Bel ağrılarının önlenmesinde bel destekleri, sırt kemerleri ve ayakkabıda tabanlık genellikle önerilmez. Bel destekleri ve sırt kemerlerinin de sırt ağrısıları üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu gösterilmiştir ve bu nedenle bel ağrısını önlemede önerilmemektedir.

Bel Ağrısı İçin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 • Bireye öncelikle bilgilendirici eğitim verilir.
 • Terapatik egzersizler
 • Sırt, bel ve karın kaslarına yönelik egzersizler
 • Kalça ve bacaklara yönelik egzersizler
 • Mobilizasyon ve manuel yaklaşımlar
 • Diyaframa ve nefese yönelik yaklaşımlar
 • Gevşetici egzersizler

Bel ağrısında kişiye özel programa dahil edilebilen fizyoterapi yaklaşimlaridir.
 

WhatsApp icon

WhatsApp iletişim için tıklayınız.

 

© Copyright 2021 | Tüm Hakları Saklıdır. | Web Tasarım: Mustafa Berker